Статьи‎ > ‎

Нестандартні ситуації набуття громадянства дитиною (малолітньою/неповнолітньою особою)

      Як відомо, однією з найпоширеніших підстав набуття громадянства – є набуття громадянства за народженням (ст. 7 Закону України «Про громадянство»)

Проте, крім зазначених вище критеріїв, існують й інші, більш нестандартні випадки набуття громадянства дитиною, а саме :

      ·         Якщо дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства

В такому разі, якщо дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, і хоча б один з батьків якої є громадянином України, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.

Якщо громадянин України має дитину в іншій країні, після доведення в суді його батьківства, дитина по бажанню може одержати громадянство України по спрощеній програмі, але виявити таке бажання вона може лише по досягненню повноліття ( до 18 років, таке рішення за неї приймають батьки).

·         Окремої уваги заслуговує набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, хоча б один з якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

·         Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування.

Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки або піклування чи з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки або піклування, якщо така дитина у зв’язку із встановленням опіки або піклування не набуває громадянство опікуна чи піклувальника, який є іноземцем.

·         Набуття громадянства України внаслідок влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров’я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім’єю, не знайдені.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, сім’ї патронатного вихователя, якщо хоча б один із батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім’ї або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім’єю, не знайдені.

·         Наостанок потрібно зазначити щодо існування необхідності згоди дітей під час набуття громадянства України.

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Цікавий факт

Якщо 16-на особа, що перебуває у нашій країні за певних обставин (наприклад, навчання), виявила бажання одержати паспорт українця, то: їй може бути надано тимчасове громадянство терміном на 2 роки, у разі складання нотаріально завіреної розписки, про те що особа по виповненні 18 років відмовиться від громадянства, яке надано їй за правом народження або іншим правом.

Якщо особа в 18 років не виконає нотаріально дане зобов’язання і не відмовиться від попереднього громадянства, її буде притягнуто до кримінальної відповідальності і депортовано.


            Будемо раді Вам допомогти!
Comments