Статьи‎ > ‎

Як зареєструвати шлюбз іноземцем

На сьогоднішній день  шлюб між  українцями і іноземцями є досить популярними. Якщо ви бажаєте офіційно оформити  шлюб з іноземцем , це буде не так  важко зробити,  як в більшості країн світу.

Однак дана процедура має також свої нюанси. Але їх  можна буде уникнути , якщо ви звернетесь  за правовою допомогою в Адвокатське об’єднання « Захист».


Нормативне регулювання процедури подачі заяви на реєстрацію шлюбу та порядок реєстрації визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом України та Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 року за № 1154/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.

 У статті 26 Конституції України зазначено, про те що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Статтею 51 Конституції України визначено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Статтею 21 Сімейного кодексу України передбачено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Законодавством передбачено, що жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за встановленою формою до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу.

За законами України в шлюб можуть вступити громадяни, іноземці та особи без громадянства. Для реєстрації необхідним є дотримання ряду умов, що підтверджуються документально:

- досягнення нареченими 18-річного віку на день реєстрації (або надання права на шлюб рішенням суду - за заявою осіб, які досягли 16 років);

- відсутність у особи офіційної реєстрації шлюбу з іншою особою;

відсутність перешкод для укладення шлюбу (неможливе укладення шлюбу між рідними братом і сестрою, родичами прямої лінії споріднення, усиновлювачем та усиновленою ним дитиною).

Шлюб з громадянином України є підставою для оформлення дозволу на проживання в Україні.

Варто враховувати, що:

- шлюб з терміном до 2-ох років дає право на оформлення тимчасової посвідки на проживання;

- шлюб з великим терміном (більше 2 років) - підстава для оформлення посвідки на постійне проживання.

Порядок реєстрації шлюбу з іноземцем:

1. Майбутнє подружжя особисто подає до органу РАЦС заяву встановленого зразка. Заявники самостійно обирають орган РАЦС, в який заяву буде подано. Якщо іноземець з поважних причин не може бути присутнім, то його підпис в заяві засвідчується нотаріально, саму заяву подає представник, який діє за нотаріально посвідченим дорученням.

2. Орган РАЦС приймає заяву і знайомить заявників з правами і обов'язками подружжя, порядком проведення реєстрації, обов'язком повідомити достовірну інформацію та наслідки при наданні неправдивих відомостей.

3. Орган РАЦС повідомляє заявникам про їхнє право пройти медичне обстеження для встановлення стану здоров'я. За згодою нареченого і нареченої їм видається бланк направлення затвердженої форми. Про згоду або відмову від проходження медобстеження робиться відмітка.

4. За погодженням із заявниками призначається дата одруження. За загальним правилом реєстрація шлюбу з іноземцем здійснюється після закінчення 1 місяця після подачі заяви. При наявності поважних причин, підтверджених документами, реєстрацію можна провести до закінчення місячного терміну.

5. Реєструється шлюб в присутності обох заявників.

Укладання шлюбу з іноземцем здійснюється за загальними правилами для осіб з українським громадянством, але ускладнено необхідністю представлення підтверджуючих документів.

 

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити:

1. Національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

2. Легалізовану довідку компетентного органу держави-походження іноземця про те, що іноземець не перебуває в шлюбі, якщо паспорт не містить відомостей про сімейний стан.

3. Легалізовану довідку про припинення попереднього шлюбу, якщо такий був, з перекладом на українську мову, завірену дипломатичним представництвом, консульською установою і Мін'юстом.

Одруження може бути проведене й за кордоном, що також веде до низки організаційних труднощів. Бажано заздалегідь дізнатися правила укладення шлюбу в іноземній країні, чи існують відповідні міжнародні угоди з Україною та яким органом буде здійснено реєстрацію.

Приблизний пакет необхідних документів буде виглядати наступним чином:

- закордонний паспорт;

- свідоцтво про народження;

- довідка про сімейний стан іноземця, яка підтверджує відсутність іншого шлюбу.

Якщо особа раніше вже перебувала у шлюбі, то будуть потрібні:

- свідоцтво про розлучення;

- судове рішення, якщо шлюб розривався в суді через наявність в сім'ї неповнолітніх дітей;

- документ про зміну прізвища, якщо особа після розірвання шлюбу залишила прізвище чоловіка.

У деяких випадках можуть знадобитися:

- довідка про громадянство;

- довідка про несудимість;

- довідка про реєстрацію місця проживання;

- довідка про стан здоров'я;

- свідоцтва про народження та/або шлюб батьків;

письмовий дозвіл батьків на шлюб для мусульманських країн.

Легалізацію документів, тобто визнання в країні проведення реєстрації, переклад та апостилізацію радимо довірити спеціалісту, який визначить:

- в якій країні здійснити легалізацію документів, в Україні або країні походження іноземця;

- необхідний спосіб легалізації документів;

порядок виконання перекладу документа.

У деяких країнах для одруження потрібне дотримання додаткових умов, наприклад, проживання в країні протягом певного періоду. Цілком можливо не тільки пред'явлення великої кількості бюрократичних вимог, але й невмотивована відмова у реєстрації шлюбу.

 

Comments